حلقه تخت یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . حلقه تخت نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد .   ت...