درپوش نرده استیل یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . درپوش نرده استیل نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد ...