دو سر گلابی قلم طلایی یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . دو سر گلابی قلم طلایی نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها...