دو سر گلابی کروم یکی از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . دو سر گلابی کروم نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...