زانویی دوسر یکی دیگر از قطعات تولیدی شرکت استیل سیتی می باشد. زانویی دوسر نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظ ها تون  میدهد . تصو...