مهره گیر ۴ میل یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . مهره گیر ۴ میل نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...