نعلبکی لبه دار یکی دیگر از قطعات تولید شده توسط شهر استیل می باشد . نعلبکی لبه دار نمای بسیار زیبایی به نرده استیل  راه پله ها و حفاظها ها میدهد . ...