کف کوب متحرک یکی دیگر از قطعات تولیدی شرکت استیل سیتی می باشد . کف کوب متحرک نمای بسیار زیبایی به نرده استیل راه پله ها و حفاظ ها تون میدهد . تص...